Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020

Danh mục: Lao động, bảo hiểm xã hội

Đặt câu hỏi: Tôi là chủ một doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng may mặc tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tôi được biết đến năm 2020, mức đóng bảo hiểm tăng lên so với năm 2019. Xin được hỏi Luật sư mức tăng như thế nào? Các lao động của công ty tôi  đều có trình độ cao đẳng trở lên. Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/01/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với mức áp dụng năm 2019. Với quy định này, mức đóng BHXH tổi thiểu của người lao động và đơn vị sử dụng lao động cũng có sự thay đổi.

Cụ thể:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 (đồng/tháng) Tăng thêm so với năm 2019 (đồng/tháng) Mức đóng BHXH bắt buộc thấp nhất năm 2020 (đồng/tháng)
Số tiền đóng của người lao động Số tiền đóng của đơn vị sử dụng lao động
Vùng I 4.420.000 240.000 353.600 751.400
Vùng II 3.920.000 210.000 313.600 666.400
Vùng III 3.430.000 180.000 274.400 583.100
Vùng IV 3.070.000 150.000 245.600 521.900

Đây là thông tin người lao động cần quan tâm để nếu đang làm việc ở vùng nào mà có mức đóng BHXH bắt buộc dưới mức tương ứng nêu trên thì cần đề nghị doanh nghiệp điều chỉnh mức đóng đúng theo quy định.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới…

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định: mức lương tối thiểu vùng quy định trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại nghị định này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Theo quy định đó, ta có thể xác định được địa bàn hoạt động của doanh nghiệp thuộc khu vực 1. Do đó mức lương tối thiểu sẽ là: 4.420.000 đồng. Song, các lao động của công ty đều đã qua đào tạo, nên mức lương tối thiểu công ty phải trả thêm cho người lao động sẽ là cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Do đó, mức lương tối thiểu công ty cần trả cho người lao động là:

4.420.000 + (4.420.000*7%) = 4.729.400 đồng

 

Trên đây là tư vấn của Luật My Way về mức lương tối thiểu vùng. Quý Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ pháp lý.

Trân trọng.

Mọi thông tin liên quan đến việc trao đổi công việc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAY

Số điện thoại: 02466880968

Email 1: luatmyway@gmail.com

Email 2: lienhe@luatmyway.vn

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968