Thủ tục Gia hạn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp năm 2020

1.Khái niệm Gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong trường hợp các bên thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng sau khi hết thời hạn của hợp đồng hoặc cần tiến hành gia hạn […]

Đọc tiếp

Thủ tục Chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1.Khái niệm Chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN khi một trong các bên có yêu cầu chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước thời hạn. Việc chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử […]

Đọc tiếp

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

1.Khái niệm: Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác được sử dụng đối tượng SHCN thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải được thực hiện dưới hình […]

Đọc tiếp

Thủ tục Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền Sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp

1.Khái niệm Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN khi có sự thay đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng hoặc thay đổi nội dung các điều khoản nêu trong hợp đồng. 2.Hồ […]

Đọc tiếp

Thủ tục sửa văn bằng bảo hộ năm 2020

1.Nội dung Sửa đổi văn bằng bảo hộ khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ; thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế […]

Đọc tiếp

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp năm 2020

1.Khái niệm Chuyển nhượng quyền SHCN là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền SHCN của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng quyền SHCN phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. […]

Đọc tiếp

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại […]

Đọc tiếp

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại […]

Đọc tiếp

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Trình tự thực hiện: + Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại […]

Đọc tiếp

Cấp lại/cấp phó bản văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

a. Điều kiện tiến hành Trong trường hợp sau đây, chủ sở hữu công nghiệp có thể yêu cầu cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ: – Văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ bị mất; – […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968