Thủ tục xin giấy phép quảng cáo thuốc

1.Hồ sơ gồm: -Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 09/2015/TT-BYT; -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng […]

Đọc tiếp

Điều kiện xin giấy phép quảng cáo thuốc

1.Về Nội dung quảng cáo Phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm (ví dụ như quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc […]

Đọc tiếp

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo phòng khám

a.Hồ sơ gồm: -Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 09/2015/TT-BYT; -Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng […]

Đọc tiếp

Điều kiện xin giấy phép quảng cáo phòng khám

Về Nội dung quảng cáo Phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm (ví dụ như quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968