Thay đổi địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính

Đặt câu hỏi: Xin chào luật sư, theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty tôi đang có địa chỉ trụ sở chính tại phường A quận B, nhưng do thay đổi quy hoạch nên địa giới hành […]

Đọc tiếp

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh năm 2020

1.Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở 2.Hồ sơ cần chuẩn bị Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh (về nội dung thay […]

Đọc tiếp

Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện năm 2020

Đặt câu hỏi: Tôi hiện đang có 01 văn phòng đại diện tại đường Lê Văn Lương, thành phố Hà  Nội. Tuy nhiên, bây giờ muốn thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện này thì cần tiến hành thủ […]

Đọc tiếp

Cách nộp lệ phí môn bài trong trường hợp địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được hướng dẫn tại Thông tư 302/2016/TT-BTC), đối với địa điểm kinh doanh Lệ phí môn bài phải nộp là 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)/ năm. Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã […]

Đọc tiếp

Thủ tục Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện năm 2020

1.Chuẩn bị hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện (về nội dung người đứng đầu văn phòng đại diện); Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp […]

Đọc tiếp

Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Đặt vấn đề: Công ty tôi đang có một địa điểm kinh doanh thời trang tại quận Cầu Giấy, do tình hình kinh doanh không khả quan, nên tôi muốn thay người đứng đầu địa điểm kinh doanh cũng đồng […]

Đọc tiếp

Hồ sơ thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh

Đặt vấn đề: Công ty tôi đang có một địa điểm kinh doanh thời trang tại quận Cầu Giấy, do tình hình kinh doanh không khả quan, tôi muốn chuyển địa điểm kinh doanh này về quận Đống Đa, xin […]

Đọc tiếp

Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu bao gồm: – Công […]

Đọc tiếp

Trường hợp được xác nhận công ty đại chúng từ 01/01/2021

Căn cứ quy định tại Luật Chứng khoán 2020 thì công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây: – Trường hợp 1: Công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ […]

Đọc tiếp

Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là công ty do hai hay nhiều cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu. Do một lý do nào đó mà công ty chỉ còn một cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu thì […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968