Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là công ty do hai hay nhiều cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu. Do một lý do nào đó mà công ty chỉ còn một cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu thì […]

Đọc tiếp

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH một thành viên là công ty do một cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu nên khi muốn tăng số lượng thành viên thì công ty thì cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại […]

Đọc tiếp

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỪ CÔNG TY TNHH SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

Do nhiều yếu tố mà doanh nghiệp cần phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Vậy điều kiện, hồ sơ để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp này như thế nào. […]

Đọc tiếp

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN SANG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh có thể phát sinh những sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức và chiến lược phát triển. Do đó, dẫn đến nhu cầu chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp từ công ty […]

Đọc tiếp

MỘT VÀI ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua có 10 chương, 218 điều với nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Một là, cắt giảm thủ […]

Đọc tiếp

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN 2020

Luật My Way xin cung cấp tới quý khách hàng thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho công ty TNHH 1 thành viên như sau: Cơ sở pháp lý – Luật doanh nghiệp 2014 – Nghị định 78/2015/NĐ-CP Tạm ngừng […]

Đọc tiếp

TẠM NGỪNG KINH DOANH

Doanh nghiệp có thể lựa chọn tạm ngừng kinh doanh trong một thời gian nếu có mục đích phù hợp, Việc tạm ngừng cần phải được thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Luật My Way xin cung […]

Đọc tiếp

Thủ tục mua lại công ty cổ phần

Thủ tục mua lại công ty cổ phần chính là việc thay đổi cổ đông thông qua chuyển nhượng cổ phần trong công ty. Bước 1: Kiểm tra thông tin công ty Tổ chức, cá nhân mua lại công ty […]

Đọc tiếp

Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn

Góp vốn là sự đóng góp giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau để tiến hành hợp tác kinh doanh. Do liên quan đến quyền và lợi riêng nên […]

Đọc tiếp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Sau khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả, hoặc không tìm được hướng phát triển như đề ra, nhiều doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục kinh doanh hoặc không có nhu cầu […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968