Các trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH cho người lao động

Danh mục: Lao động, bảo hiểm xã hội

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động sẽ được hưởng các chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất bởi các quỹ tương ứng.

Tuy nhiên, theo Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Người sử dụng lao động cũng như Người lao động vẫn có thể tạm dừng đóng BHXH, nhưng chỉ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong trường hợp Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.

Điều kiện giảm:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội, Người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong những điều kiện dưới đây:

  1. Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.
  2. Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Nếu doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện trên thì có thể tiến hành thủ tục để được tạm ngừng đóng BHXH tương ứng với Qũy hưu trí, tử tuất (22%) nhưng vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp (10%) như thường lệ.

Cụ thể mức đóng như sau:

Đối tượng Quỹ BHXH Quỹ TNLĐ, BNN Quỹ BHTN Quỹ BHYT Tổng mức đóng
Qũy hưu trí, tử tuất Quỹ  ốm đau, thai sản
Người lao động Việt Nam 8% 0 0 1% 1,5% 10,5%
Người lao động nước ngoài 0 0 0 0 1,5% 1,5 %
Người sử dụng lao động Việt Nam 14% 3% 0,5% 1% 3% 21,5%
Tổng mức đóng 22% 3% 0,5% 2% 6%  

Thời gian được tạm dừng: Theo Khoản 3 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Người sử dụng lao động được tạm dừng đóng tối đa không quá 12 tháng (thời gian tạm dừng tính theo tháng).

Trường hợp Người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian tạm dừng thì Người sử dụng lao động và Người lao động đóng bù cho thời gian tạm dừng để giải quyết chế độ.

Hết thời hạn tạm dừng đóng, Người sử dụng lao động và Người lao động tiếp tục đóng và đóng bù cho thời gian đã tạm dừng. Tiền đóng bù không bị tính lãi chậm đóng.

Lưu ý: Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng Người sử dụng lao động có văn bản đề nghị đóng BHXH tới cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tham gia để được giải quyết.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật My Way về quy định của pháp luật liên quan đến các trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH cho NLĐ. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

Mọi thông tin liên quan đến việc trao đổi công việc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAY

Số điện thoại: 02466880968

Email 1: luatmyway@gmail.com

Email 2: lienhe@luatmyway.vn

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968