Phạm Hồng Trang

Chuyên viên tư vấn: Phạm Hồng Trang Ms. Phạm Hồng Trang hiện đang là chuyên viên tư vấn của Công ty Luật TNHH My Way Hiện tại Ms. Trang có kinh nghiệm trong lĩnh vực: Doanh nghiệp và Sở hữu […]

Đọc tiếp

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Chuyên viên tư vấn – Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Ngọc Linh hiện đang là chuyên viên tư vấn của Công ty Luật TNHH My Way. Trong quá trình công tác và làm việc Ms.Ngọc Linh có kinh nghiệm […]

Đọc tiếp

Hoàng Thị Lê Vân

HOÀNG THỊ LÊ VÂN (Ms.) Thạc Sĩ Luật & Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý 1. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Thạc sĩ Luật học 2. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ThS & Chuyên viên Tư Vấn Hoàng Thị Lê Vân đã có […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968