Vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự là gì-1

Vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự là gì?

Luật sư có đủ tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề sẽ có tư cách tham gia quá trình tố tụng trong các vụ án dân sự. Vậy cụ thể, vai trò của luật sư trong tố tụng dân sự […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khác về quy định pháp luật liên quan đến vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Với xu thế hội nhập […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về thừa kế

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật, tài sản để lại được gọi là di chúc. […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về xử lý tài sản không có người tham gia đầu giá, bán đấu giá không thành trong thi hành án dân sự

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật liên quan đến Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật liên quan đến Xác minh điều kiện thi hành án dân sự. Cụ thể Xác minh điều […]

Đọc tiếp

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật liên quan đến việc ra quyết định thi hành án dân sự. Cụ thể việc ra quyết […]

Đọc tiếp

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TẠM GIỮ TÀI SẢN, GIẤY TỜ CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật liên quan đến Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự trong thi hành án dân […]

Đọc tiếp

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THANH TOÁN TIỀN, TÀI SẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật liên quan đến Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án dân sự. Cụ thể Thanh […]

Đọc tiếp

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRẢ LỜI KHÁNG NGHỊ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật liên quan đến Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án dân sự. […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật liên quan đến Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968