Thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới khi có gần 60 quốc gia sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức như […]

Đọc tiếp

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay, với nhu cầu sử dụng Tiếng Anh ngày càng cao trong xã hội, các Trung tâm ngoại ngữ được thành lập ngày càng nhiều, vậy để thành lập trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng những điều kiện […]

Đọc tiếp

Thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng Tiếng Anh ngày một nhiều ở nước ta, việc thành lập trung tâm ngoại ngữ đang là một hoạt động phổ biến. Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968