TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP LÀ GÌ

Theo quy định pháp luật hiện hành, khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn tại một ngân hàng ở Việt Nam. Hiện nay, tài khoản vốn đầu tư […]

Đọc tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 , quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài […]

Đọc tiếp

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Thành phần Hồ sơ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu […]

Đọc tiếp

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Kể từ ngày 01/07/2015 Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực, căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thực hiện như sau: Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư […]

Đọc tiếp

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư

Năm 2020, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ […]

Đọc tiếp

Thay đổi GCN Đầu tư Công ty 100% vốn nước ngoài| Dịch vụ My Way

THAY ĐỔI GCN ĐẦU TƯ CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI Việt Nam những năm gần đây đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực vào thể giới, đặc biệt là việc đẩy mạnh thu hút đầu […]

Đọc tiếp

Điều chỉnh GCN Đầu tư| Uy tín – Chất lượng

ĐIỀU CHỈNH GCN ĐẦU TƯ Việt Nam những năm gần đây đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực vào thể giới, đặc biệt là việc đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Các thủ tục […]

Đọc tiếp

Tư vấn thay đổi GCN Đầu tư| Dịch vụ uy tín 24h

TƯ VẤN THAY ĐỔI GCN ĐẦU TƯ Sau gần 30 năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút Đầu tư nước ngoài (ĐTNN), hiện nay Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia đẩy mạnh các chính […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968