Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Thanh Hóa

Cơ quan tiến hành thủ tục: Cục sở hữu trí tuệ Hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị: 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu 05 mẫu nhãn hiệu (Lưu ý: mẫu nhãn hiệu kèm theo […]

Đọc tiếp

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu năm 2020

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, […]

Đọc tiếp

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Các loại hình tác phẩm được […]

Đọc tiếp

 Mức thu phí đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan lần đầu năm 2020

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được quy định cụ thể tại Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. […]

Đọc tiếp

Đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc mới nhất

Tác phẩm âm nhạc quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác hoặc được định […]

Đọc tiếp

Hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Các hành vi xâm phạm quyền tác […]

Đọc tiếp

Đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm nhiếp ảnh mới nhất

Tác phẩm nhiếp ảnh là sản phẩm sáng tạo thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các […]

Đọc tiếp

Đăng ký bản quyền tác giả cho sách 2020

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng […]

Đọc tiếp

Đăng ký bản quyền tác giả đối với logo

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng […]

Đọc tiếp

Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm viết

Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968