Cover bài hát để đăng youtube có cần xin phép tác giả và trả tiền nhuận bút không?

Đặt câu hỏi: Tôi là Youtuber, hiện tôi muốn cover bài hát để đăng lên Youtube. Xin hỏi luật sư tôi cần xin phép tác giả về bài hát và trả nhuận bút về các bài hát đó không. Tôi […]

Đọc tiếp
giải quyết tranh chấp

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả là việc làm vô cùng cần thiết khi cá nhân hoặc tổ chức sáng tạo ra một sản phẩm nghệ thuật hoặc trí tuệ […]

Đọc tiếp

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả uy tín nhất Hà Nội

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả uy tín nhất Hà Nội  Ngày nay việc đánh cắp bản quyền của các tác phẩm văn học, các ấn phẩm nghệ thuật mà không có sự chấp thuận của tác giả […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968