Quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định, yêu cầu của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định, yêu […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Khi đáp ứng các […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về ủy thác điều tra

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về ủy thác điều tra trong tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra vụ án […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về chuyển vụ án để điều tra

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về chuyển vụ án để điều tra. Trong trường hợp vụ án cần phải được chuyển giao […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vụ án hình sự

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về nhiệm vu, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vụ án hình […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và cơ quan khác của công an nhân dân, quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về thẩm quyền điều tra

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về thẩm quyền điều tra. Hệ thống cơ quan điều tra được tổ chức chặt chẽ theo […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của viện kiểm sát trong việc khởi tố

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một […]

Đọc tiếp

Quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự

Bài viết dưới đây, Công ty luật TNHH My Way xin được hỗ trợ tư vấn quý khách về quy định pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968