THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Đặt vấn đề: Xin chào Luật sư, tôi là chủ một công ty cổ phần kinh doanh đồ gỗ, nội thất tại thành phố Hà Nội, hiện tại công ty tôi muôn mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang cả […]

Đọc tiếp

Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Đặt vấn đề: Công ty tôi là công ty cổ phần hiện có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty hiện đang để là Tổng giám đốc, bây giờ […]

Đọc tiếp

Thủ tục giảm vốn điều lệ của CTCP| Dịch vụ – Uy tín

Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty; […]

Đọc tiếp

NHỮNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM| CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAY

Công ty TNHH Loại hình Công ty TNHH bao gồm Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. – Công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH một thành viên là loại […]

Đọc tiếp

Điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập| Nhanh chóng – Uy tín

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi cùng hai người bạn nữa thành lập Công ty cổ phần X, trong đó tôi chiếm 30% cổ phần. Tuy nhiên, sau một thời gian làm ăn tôi muốn chuyển nhượng lại số cổ […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968