Thủ tục giảm vốn điều lệ của CTCP| Dịch vụ – Uy tín

Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty; […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968