Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Đặt vấn đề: Công ty tôi là công ty cổ phần hiện có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty hiện đang để là Tổng giám đốc, bây giờ […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968