Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Danh mục: Tin tức My Way

Những thông tin đăng tải trên trang web này chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề đang được quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật và các văn bản dưới luật; những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông bằng điện tử nên những thông tin đăng trên trang web này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc thiếu chính xác. Do đó, trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động nào, quý vị nên tham vấn chuyên viên của Công ty Luật My Way.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Trong mọi trường hợp, Công ty Luật My Way cùng các đơn vị pháp nhân hoặc thành viên, nhân viên của Công ty Luật My Way sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa vào những thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại mang tính hệ quả, cụ thể hoặc thiệt hại tương tự thậm chí trong trường hợp Công ty Luật My Way đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968