Các trường hợp doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH cho người lao động

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động sẽ được hưởng các chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất bởi các quỹ tương ứng. Tuy nhiên, […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968