THỦ TỤC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ NĂM 2020

Danh mục: Tư vấn doanh nghiệp

Bước 1: Công ty tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau đây:

  • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty về chào bán cổ phần riêng lẻ;
  • Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

Bước 2: Công ty thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp;
  • Số cổ phần dự kiến chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;
  • Thời điểm và hình thức chào bán cổ phần;
  • Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

Bước 3: Tiến hành chào bán cổ phần riêng lẻ

Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh;

Bước 4: Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gồm:

– Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ;

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần riêng lẻ;

– Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần riêng lẻ;

– Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;

– Giấy ủy quyền (Nếu có);

Trên đây là giải đáp của công ty Luật My Way về quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

Mọi thông tin liên quan đến việc trao đổi công việc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAY

Số điện thoại: 02466880968

Email 1: luatmyway@gmail.com

Email 2: lienhe@luatmyway.vn

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968