Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học

Danh mục: Tin tức pháp luật ; Tư vấn doanh nghiệp ; Tư vấn du học

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một trong 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó để có thể thành lâập được một công ty tư vấn du học thì những chủ thể thành lập cũng cần phải đáp ứng những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật.

 1. Hình thức tổ chức của công ty tư vấn du học

Căn cứ Khoản 1 Điều 106 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP thì công ty tư vấn du học là phải là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.

 1. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Căn cứ Khoản 2 Điều 106 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 1. Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học

Căn cứ Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, Điều 2 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP, từ 20/11/2018 điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là: Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy định mới này có nhiều sửa đổi theo hướng lược bỏ các điều kiện để giảm bớt việc khó khăn trong việc thành lập công ty tư vấn du học, các điều kiện đã được lược bỏ như:

 • Được thành lập theo quy định pháp luật;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
 • Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;
 • Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

(Điều 10 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg).

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968