Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện – Biên bản họp HĐTV đối với công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh, của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; – […]

Đọc tiếp

Thành lập văn phòng đại diện khác tỉnh năm 2020| Chất lượng – Uy tín

Đặt vấn đề: Công ty tôi là công ty cổ phần hiện đang có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2020, do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, nên công ty quyết định […]

Đọc tiếp

Những lưu ý khi thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Chế độ báo cáo hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam •   Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công […]

Đọc tiếp

Trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện của Công ty nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Sở công thương tỉnh, thành phố nơi dự định đặt văn phòng đại diện. Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện công […]

Đọc tiếp

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam

Nhằm giúp các thương nhân nước ngoài, công ty nước ngoài thuận tiện về thủ tục pháp lý trong quá trình thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam, Luật My Way tổng hợp các điều kiện […]

Đọc tiếp

Thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Một thương nhân nước […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968