Trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện của Công ty nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Sở công thương tỉnh, thành phố nơi dự định đặt văn phòng đại diện. Hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện công […]

Đọc tiếp

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học

Hiện nay các ngành nghề kinh doanh tư vấn du học ngày càng phát triển mạnh, vậy để thành lập trung tâm tư vấn du học cần xin cấp phép như thế nào? Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968