Phân tích những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

Danh mục: Tin tức My Way ; Tin tức pháp luật

Ngày 20/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8, đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 Chương, 220 Điều, trong đó về cơ bản kế thừa các quy định của Bộ luật Lao động 2012, tuy nhiên đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới quan trọng liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; các vấn đề liên quan đến tiền lương; độ tuổi nghỉ hưu; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; việc thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động; trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động…
Bộ luật Lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 với những thay đổi quan trọng nêu trên đặt ra trách nhiệm cập nhật pháp luật của các cá nhân, tổ chức để tuân thủ các quy định mới trong lĩnh vực lao động.

Chính vì vậy, Luật My Way đã nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa các nội dung mới của Bộ luật Lao động 2019 và kính gửi tới Quý bạn đọc để phục vụ nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trong việc nắm bắt các quy định mới, tuân thủ đúng quy định pháp luật đồng thời bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Trân trọng!

Phan tich diem moi BLLD 2019_Luat My Way (wm)

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968