Phân tích những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày 20/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8, đã thông qua Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Bộ luật Lao […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968