M&A LÀ GÌ

Danh mục: M&A
  1. Khái niệm M&A

M&A là một thuật ngữ phổ biến trên thị trường đầu tư kinh doanh, M&A là cụm từ viết tắt bởi hai từ trong tiếng Anh đó là Mergers (sáp nhập) và Acquisitions (mua lại), là hoạt động mà một doanh nghiệp giành quyền kiểm soát doanh nghiệp khác thông qua hình thức sáp nhập hoặc có thể mua lại một phần hay toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp kia.

  1. Mục đích của M&A

Các doanh nghiệp M&A thường có mục đích là để có được quyền kiểm soát doanh nghiệp khác, tham gia các quyết định quan trọng, các vấn đề trong hoạt động kinh doanh cũng như quan trị có tác động lớn đến những hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp của doanh nghiệp bị sáp nhập/mua lại chứ không chỉ nằm ở việc sở hữu cổ phần doanh nghiệp đó. Hoạt động M&A khác biệt đáng kể với hoạt động đầu tư, nếu một doanh nghiệp đầu tư sở hữu số cổ phần đủ để kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp kia, đây chính là một thương vụ M&A, còn nếu doanh nghiệp tham gia góp vốn không sở hữu đủ số cổ phần đề có thể kiểm soát doanh nghiệp thì nghĩa là đây chỉ là một hoạt động đầu tư, nhằm mục đích thu về lợi nhuận hoặc hợp tác kinh doanh thông thường.

  1. Quá trình hỗ trợ tư vấn M&A của Luật My Way

Luật My Way thực hiện tư vấn M&A với phạm vi và quá trình cơ bản như sau:

  • Xác định năng lực, nhu cầu và mong muốn của khách hàng;
  • Tư vấn lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư (đối với bên mua) hoặc lựa chọn Nhà đầu tư vào doanh nghiệp (đối với bên bán);
  • Tư vấn và xây dựng phương án mua bán/sáp nhập;
  • Tư vấn và rà soát pháp lý cho giao dịch;
  • Tư vấn đàm phán trong quá trình thực hiện giao dịch, hỗ trợ các thủ tục hành chính cần thiết liên quan.

Mọi thông tin liên quan đến việc trao đổi công việc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAY

Số điện thoại: 02466880968

Email 1: luatmyway@gmail.com

Email 2: lienhe@luatmyway.vn

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968