Điều lệ công ty

Danh mục: Tư vấn doanh nghiệp

Điều lệ công ty là gì?

 • Điều lệ công ty có thể được coi là “hiến pháp” của công ty, nó là sự giao kết của các chủ sở hữu công ty hoặc giữa các cổ đông, thành viên trong công ty với nhau. Điều lệ công ty do chủ sở hữu, cổ đông, thành viên tự tạo lập tuy nhiên nội dung của nó không được trái với các quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc xác lập, hủy bỏ hoặc thay thế điều lệ của công ty bắt buộc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
 • Điều lệ công ty có thể sẽ là căn cứ để giải quyết tranh chấp, xung đột giữa các thành viên/cổ đông trong công ty cũng như cách thức vận hành doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty là một trong những hồ sơ bắt buộc cần có khi thành lập mới doanh nghiệp hoặc trong một số trường hợp thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Nguyên tắc xây dựng Điều lệ công ty

 • Điều lệ công ty không được trái với quy định của pháp luật
 • Điều lệ công ty không được xâm phạm đến lợi ích của bên thứ ba
 • Điều lệ công ty được tạo lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện và thỏa thuận giữa các thành viên/cổ đông và nằm trong giới hạn pháp luật quy định

Cần chú ý gì khi làm điều lệ công ty

 • Đầy đủ nội dung liên quan cần thiết về doanh nghiệp
 • Hình thức thông qua quyết định của từng cơ quan trong cơ cấu tổ chức quản lí, nguyên tắc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên
 • Trình tự, thủ tục thông qua một số quyết định quan trọng của công ty
 • Quy định chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận cốt lõi trong công ty

Những nội dung cần có trong Điều lệ công ty

 • Tên doanh nghiệp: Gồm tên tiếng việt, tên tiếng anh (nếu có), tên viết tắt (nếu có)
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Ngành nghề kinh doanh: Gồm ngành chính, các ngành liên quan
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Thông tin chi tiết của chủ sở hữu doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp, mệnh giá cổ phần
 • Thông tin chi tiết của đại diện pháp luật công ty
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý và vận hành công ty, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận,.. và nhiều nội dung khác nữa

Có thể thấy Điều lệ công ty là mẫu hồ sơ rất quan trọng đối với doanh nghiệp, nó giúp hình thành, duy trì và phát triển doanh nghiệp. Do đó khi Thành Lập công ty bạn cần hết sức lưu ý tới Điều lệ công ty.

Trên đây là giải đáp của công ty Luật My Way về Điều lệ công ty theo quy định pháp luật. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng

Mọi thông tin liên quan đến việc trao đổi công việc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAY

Số điện thoại: 02466880968

Email 1: luatmyway@gmail.com

Email 2: lienhe@luatmyway.vn

 

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968