Phạm Hồng Trang

Danh mục: An toàn VSTP ; Chuyên viên ; Tư vấn doanh nghiệp

Chuyên viên tư vấn: Phạm Hồng Trang

Ms. Phạm Hồng Trang hiện đang là chuyên viên tư vấn của Công ty Luật TNHH My Way

Hiện tại Ms. Trang có kinh nghiệm trong lĩnh vực: Doanh nghiệp và Sở hữu trí tuệ.

 

Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968