Thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Danh mục: Trung tâm ngoại ngữ

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới khi có gần 60 quốc gia sử dụng Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức như tiếng mẹ đẻ. Ở Việt Nam, tiếng Anh mặc dù chưa trở thành ngoại ngữ bắt buộc nhưng hòa cùng xu thế hội nhập của thế giới, Tiếng Anh cũng đã có vai trò hết sức quan trọng và là một trong những điều kiện cần thiết đối với đa số người lao động hiện nay, việc thành lập trung tâm ngoại ngữ ngày càng trở nên phổ biến. Để thành lập một trung tâm ngoại ngữ, cần xác định nghiên cứu các nội dung sau:

  1. Các điều kiện cơ bản:

Tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ cần tuân theo các quy định pháp luật điều chỉnh, trong đó có các quy định về điều kiện cần thiết về mặt pháp lý để thành lập trung tâm ngoại ngữ như: tên trung tâm, điều kiện về Giám đốc trung tâm, cơ sở vật chất, giáo viên…

(Chi tiết xem tại bài viết điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ)

  1. Xác định mục tiêu hoạt động và nhóm khách hàng:

Trên thị trường hiện nay có vô số các trung tâm ngoại ngữ, tuy nhiên để thành công thì mỗi thương hiệu phải xác định được mục tiêu hoạt động của trung tâm và đối tượng khách hàng. Việc xác định mục tiêu cũng là yếu tố quyết định liên quan đến loại hình trung tâm dự định thành lập, là trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài hay trung tâm không có yếu tố nước ngoài.

  1. Địa điểm và cơ sở vật chất:

Địa điểm mở trung tâm cũng cần tuân theo các quy định liên quan đến doanh nghiệp hoặc đất đai, được UBND xã/phường xác nhận hoạt động đảm bảo an ninh trật tự của địa phượng. Ngoài ra trung tâm cũng cần phải đầu tư về cơ sở vật chất để đảm bảo yêu cầu hoạt động cũng như điều kiện về mặt pháp lý, cơ sở vật chất một trong những yếu tố tác động lớn đến hoạt động hàng ngày và chất lượng dạy học của trung tâm.

  1. Giáo viên và giáo trình:

Nhân sự của trung tâm bao gồm nhiều bộ phận, nhưng quan trọng nhất vẫn là đội ngũ giáo viên. Trung tâm cần tuyển dụng đội ngũ giáo viên chất lượng và phù hợp với mục tiêu hoạt động của trung tâm, trên cơ sở đó đội ngũ giáo viên mới có thể xây dựng hệ thống giáo trình chất lượng.

  1. Các thủ tục pháp lý:

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, sau khi đạt đủ điều kiện cơ bản theo quy định pháp luật, cần thành lập doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh giáo dục về đào tạo ngoại ngữ. Sau khi thành lập doanh nghiệp và có mã số thuế, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và đào tạo nơi trung tâm dự định đặt trụ sở. Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ pháp lý và các nội dung nêu trong hồ sơ pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm tra cơ sở.

(Xem thêm bài viết chi tiết về trình tự thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại…)

  • Luật My Way cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập trung tâm ngoại ngữ;
  • Để được báo giá và tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: luatmyway@gmail.com, hoặc hotline 0936454001.

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968