Thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ

Danh mục: Trung tâm ngoại ngữ

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng Tiếng Anh ngày một nhiều ở nước ta, việc thành lập trung tâm ngoại ngữ đang là một hoạt động phổ biến. Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học với những nội dung chính như sau:

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;
 2. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với các trung tâm trực thuộc;
 3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

 1. Tờ trình xin thành lập trung tâm;
 2. Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:
 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Trình tự và thời gian thực hiện:

 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ pháp lý lên cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thành lập có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đạt đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 2. Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho doanh nghiệp biết rõ lý do;
 • Luật My Way cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Để được báo giá và tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: luatmyway@gmail.com, hoặc hotline 0936454001.

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968