Trình tự, thủ tục cấp visa cho người nước ngoài vào Việt Nam| Dịch vụ uy tín – Nhanh chóng

Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực/visa do cơ quan nhà nước có […]

Đọc tiếp

Trình tự, thủ tục cấp visa cho người lao động nước ngoài| Nhanh chóng 24h

Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải xin visa lao động với thời hạn không quá 02 năm, ký hiệu thị thực LĐ. Điều kiện: Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi […]

Đọc tiếp

Trình tự xin cấp Visa doanh nghiệp, thương mại cho người nước ngoài| Dịch vụ uy tín – Nhanh chóng 24h

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với doanh nghiệp Việt Nam có thể xin visa doanh nghiệp với thời hạn không quá 01 năm, ký hiệu thị thực DN. Điều kiện: Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968