Trình tự, thủ tục cấp visa cho người nước ngoài vào Việt Nam| Dịch vụ uy tín – Nhanh chóng

Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (sau đây gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực/visa do cơ quan nhà nước có […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968