HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN TRÍCH LỤC SỔ HỘ KHẨU

Trích lục sổ hộ khẩu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh cá nhân đã tiến hành đăng ký sổ hộ khẩu. Có thể hiểu trích lục sổ hộ khẩu là “lấy lại” […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968