Đề xuất cho thế chấp bất động sản với tổ chức tài chính quốc tế - Quan điểm của luật sư Lê Văn Hồi

Đề xuất cho thế chấp bất động sản với tổ chức tài chính quốc tế – Quan điểm của luật sư Lê Văn Hồi

Tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều ý kiến đề xuất cho phép doanh nghiệp Việt Nam được thế chấp quyền sử dụng đất, các tài sản trên đất đất để vay vốn tại các tổ chức nước […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968