QUY TRÌNH NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

Công ty Luật TNHH My Way hướng dẫn Quý khách hàng Quy trình nộp tiền tạm ứng án phí như sau: Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng […]

Đọc tiếp

ĐỐI TƯỢNG PHẢI NỘP ÁN PHÍ

Án phí là khoản chi phí về việc xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Án phí bao gồm án phí sơ thẩm […]

Đọc tiếp

Những đối tượng nào được miễn án phí| Luật My Way

ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC MIỄN ÁN PHÍ Án phí là khoản chi phí về việc xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Tuy […]

Đọc tiếp

Những đối tượng được giảm án phí| Luật My Way

ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC GIẢM ÁN PHÍ             Án phí là khoản chi phí về việc xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968