Những đối tượng được giảm án phí| Luật My Way

Danh mục: Tố tụng hình sự

ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC GIẢM ÁN PHÍ

            Án phí là khoản chi phí về việc xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Tuy nhiên chi phí này được miễn đối với một số đối tượng nhất định. Những đối tượng được miễn án phí được quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về việc Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toàn án như sau:

  • Đối tượng được giảm án phí

Theo quy định tại  Điều 13 NQ 326/2016/UBTVQH14 đối tượng sau sẽ được giảm án phí: “Người gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến không có đủ tài sản để án phí có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú thì được Tòa án giảm 50% mức án phí Tòa án mà người đó phải nộp.

Những người thuộc trường hợp quy định nêu trên vẫn phải chịu toàn bộ án phí Tòa án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. a) Có căn cứ chứng minh người được giảm án phí Tòa án không phải là người gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến không có tài sản để nộp tiền án phí Tòa án
  2. b) Theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì họ có tài sản để nộp toàn bộ tiền án phí Tòa án mà họ phải chịu.

Trường hợp các đương sự thỏa thuận một bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp mà bên chịu toàn bộ án phí hoặc một phần số tiền án phí phải nộp thuộc trường hợp được giảm tiền án phí thì Tòa án chỉ giảm 50% đối với phần án phí mà người thuộc trường hợp được giảm tiền án phí phải chịu theo quy định của Nghị quyết này. Phần án phí, lệ phí Tòa án mà người đó nhận nộp thay người khác thì không được giảm.

  • Hồ sơ đề nghị giảm án phí Tòa án

Người đề nghị được giảm án phí Tòa án thuộc trường hợp quy định như trên phải, có đơn đề nghị nộp cho Tòa án có thẩm quyền kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được giảm án phí.

Đơn đề nghị giảm án phí  phải có các nội dung sau đây:

  1. a) Ngày, tháng, năm làm đơn;
  2. b) Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn;
  3. c) Lý do và căn cứ đề nghị miễn, giảm.
  • Thẩm quyền giảm án phí

Trước khi mở phiên tòa sơ thẩm hoặc phúc thẩm, Thẩm phán được Chánh án Tòa án phân công giải quyết vụ án có thẩm quyền  giảm án phí cho đương sự có yêu cầu.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị  giảm án phí và tài liệu, chứng cứ chứng minh thuộc trường hợp được giảm, Tòa án thông báo bằng văn bản về việc giảm hoặc không giảm án phí. Trường hợp không giảm thì phải nêu rõ lý do.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm có thẩm quyền xét giảm án phí cho đương sự có yêu cầu khi ra bản án, quyết định giải quyết nội dung vụ án.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng.

Mọi thông tin liên quan đến việc trao đổi công việc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAYSố điện thoại: 02466880968

Email 1: luatmyway@gmail.com

Email 2: lienhe@luatmyway.vn

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968