Giấy phép bưu chính

Danh mục: Bưu chính

Với sự phát triển kinh tế hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của các doanh nghiệp, các cá nhân doanh nghiệp để trao đổi tài liệu, hàng hóa ngày càng tăng, cùng với đó các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính cũng được thành lập ngày càng nhiều.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

 1. Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính:

Luật Bưu chính 2010 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính như sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính;
 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;
 • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.
 1. Thông báo hoạt động bưu chính:

Doanh nghiệp phải thực hiện thông báo bằng văn bản khi thực hiện các hoạt động bưu chính sau:

 • Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 • Cung ứng dịch vụ gói, kiện;
 • Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài;
 • Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 • Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài.
 1. Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính:
 • Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh, Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với một số trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính phạm vi nội tỉnh.
 • Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với một số trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính phạm vi liên tỉnh, quốc tế.
 1. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính:

Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nộp hồ sơ tại cổng thông tin điện tử, trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, việc cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện trong thời hạn sau đây:

 • 30 ngày, đối với việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính;
 • 10 ngày làm việc, đối với việc thẩm tra và cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

(Xem thêm bài viết về thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính tại đây)

 

 • Luật My Way cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý trong việc xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Để được báo giá và tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: luatmyway@gmail.com, hoặc hotline 0936454001

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968