Thay đổi GCN Đầu tư Công ty 100% vốn nước ngoài| Dịch vụ My Way

Danh mục: Đầu tư trong nước ; Điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư

THAY ĐỔI GCN ĐẦU TƯ CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Việt Nam những năm gần đây đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực vào thể giới, đặc biệt là việc đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Tính đến ngày 20/05/2017, cả nước có 23.545 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 303 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án ĐTNN ước đạt 160,98 tỷ USD, bằng 53,1% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực, có 119 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 57,27 tỷ USD (chiếm 18,9% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 40,69 tỷ USD (chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Island, Hồng Kông.  Đối với các dự án đầu tư đã và đang hoạt động, việc điều chỉnh dự án đầu tư, thay đổi các thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư dựa theo việc thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp là hoạt động rất phổ biến.

Luật My Way là một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn thay đổi/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với công ty 100% vốn nước ngoài.

 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp thực hiện:
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận.
 • Sở kế hoạch đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở, trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành.
 1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (Nếu chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, (xin ý kiến Bộ chuyên ngành nếu có).

Bước 3: Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 1. Thành phần hồ sơ:
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

Và một số giấy tờ sau (tùy thuộc nội dung điều chỉnh)

 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 1. Thủ tục thay đổi GCN đầu tư tại Luật My Way
 • Tư vấn cho khách hàng các điều kiện trước khi thực hiện thủ tục;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu, giấy tờ;
 • Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đại diện theo ủy quyền để thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở KH-ĐT, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
 • Đại diện nhận kết quả cho khách hang
 • Tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968