Thủ tục xin giấy phép bưu chính

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968