CÓ ĐƯỢC HOÀN LẠI TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ

Án phí là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải trả cho Tòa án để bù đắp các chi phí mà cơ quan tố tụng đã chi khi ra bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Lệ […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968