Trình tự và thủ tục mở tài khoản ngân hàng năm 2020

Theo quy định tổ chức là pháp nhân được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do đó, một số loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo Luật Doanh nghiệp […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968