ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC MIỄN ÁN PHÍ

Án phí là khoản chi phí về việc xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Tuy nhiên chi phí này được miễn đối […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968