Cover bài hát để đăng youtube có cần xin phép tác giả và trả tiền nhuận bút không?

Đặt câu hỏi: Tôi là Youtuber, hiện tôi muốn cover bài hát để đăng lên Youtube. Xin hỏi luật sư tôi cần xin phép tác giả về bài hát và trả nhuận bút về các bài hát đó không. Tôi […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968