Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh năm 2020

Bước 1: Hồ sơ cần chuẩn bị Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh –   Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968