Tư vấn xin giấy phép bán lẻ rượu

Căn cứ pháp lý Nghị định Số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu; Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu – Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh […]

Đọc tiếp
LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968