Thủ tục xin XIN GIẤY PHÉP VSATTP cho cơ sở kinh doanh trà sữa

Hồ sơ xin cấp giấy phép đăng ký an toàn vệ sinh thực phẩm cho quán trà sữa + Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm […]

Đọc tiếp
Liên hệ
02466880968
Liên hệ
02466880968