QUY TRÌNH, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 2020

Danh mục: Kiểu dáng công nghiệp

a) Hồ sơ cần chuẩn bị

Để được cấp bằng độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp bằng chuẩn bị hồ sơ có các văn bản, giấy tờ sau:

+ Tờ khai – 02 bản;

+ Bộ ảnh chụp/bản vẽ – 05 bản;

+ Bản mô tả – 01 bộ;

Các tài liệu có liên quan;

+ Chứng từ chứng minh đã nộp phí, lệ phí;

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

b) Quy trình thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ có đầy đủ các thành phần như nêu trên. Sau khi hoàn thành hồ sơ, tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ chuyên viên thuộc Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành kiểm tra việc tính pháp lý về mặt hình thức của hồ sơ. Việc kiểm tra sẽ đưa ra hai kết quả:

Đối với các hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu sẽ ra thông báo chấp nhận đơn cho tổ chức, cá nhân đã nộp đơn

Đối với các hồ sơ không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Những hồ sơ hợp lệ đã được cấp thông báo chấp thuận sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Sau khi hồ sơ được chấp thuận hợp lệ về mặt hình thức, đối tượng trong hồ sơ đăng ký sẽ được thẩm định về mặt nội dung. Để thẩm định về mặt nội dung, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành các công việc đó là: đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo ba điều kiện bảo hộ đã nêu trên (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Kết quả của công việc thực hiện thẩm định nội dung như sau:

Đối với những đối tượng trong hồ sơ không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết đinh từ chối cấp văn bản bảo hộ;

Đối với những đối tượng trong hồ sơ đáp ứng các yêu cầu về bảo hộ, tổ chức, cá nhân nộp đơn đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Sau khi có quyết định, kiểu dáng công nghiệp sẽ được ghi nhận vào Sở đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.
c) Thời hạn giải quyết:

Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

Công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày chấp thuận đơn hợp lệ;

Thẩm định nội dung: 06 tháng từ ngày công bố đơn.

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Cục Sở hữu trí tuệ.

Kết quả của thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

+ Quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
d) Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm hàng hóa của công ty Luật TNHH My Way

+ Tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại việt nam trước khi nộp đơn;

+ Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại việt nam để khách hàng ký;

+ Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại việt nam;

+ Theo dõi đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho khách hàng về tình trạng của đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định đơn tại việt nam);

+ Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cục sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

+ Tư vấn việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp sau khi đã được bảo hộ;

+ Cập nhật ngày hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp vào hệ thống dữ liệu của công ty Luật My way và sẽ nhắc nhở khách hàng gia hạn bằng độc quyền đúng thời hạn.

Mọi vấn đề vướng mắc cần được tư vấn và hỗ trợ; Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn.

Xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAY

Số điện thoại: 02466880968

Email 1: luatmyway@gmail.com

Email 2: lienhe@luatmyway.vn

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968