Giải Thể Chi Nhánh Công Ty Tại Hưng Yên

Danh mục: Tư vấn doanh nghiệp

I. Thủ tục giải thể chi nhánh công ty tại Hưng Yên

Bước 1: Thông qua Quyết định giải thể chi nhánh tại Hưng Yên

Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 TV, Hội đồng thành viên với Công ty TNHH 2 TV. Đại hội đồng cổ đông với Công ty cổ phần quyết định về việc giải thể của chi nhánh.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chốt thuế với cơ quan quản lý thuế

 • Để được giải thể, Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chốt thuế với cơ quan thuế quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp mình. Hồ sơ chốt thuế gồm những giấy tờ sau:
 • Thông báo giải thể;
 • Công văn xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Biên bản họp HĐTV/ Đại HĐCĐ (đối với Công ty TNHH 2TV và Công ty cổ phần);
 • Quyết định về việc giải thể chi nhánh.
 • Nếu chi nhánh có đăng ký xuất nhập khẩu thì phải thực hiện thủ tục với hải quan xin xác nhận không nợ thuế hoặc không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu trong quá trình hoạt động trước khi giải thể.

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên.

 • Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục giải thể chi nhánh tại Hà Nội là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên.
 • Khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyên viên sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sau 05 ngày làm việc, Doanh nghiệp sẽ nhận được Thông báo về việc giải thể chi nhánh.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Doanh nghiệp nhận được Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Ngày nộp lại đầy đủ hồ sơ được tính là ngày bắt đầu làm việc.
 • Trường hợp từ chối giải thể chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có văn bản trả lời (nêu rõ lý do) để doanh nghiệp được biết.

1. Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty tại Hưng Yên

Theo Điều 206, Luật Doanh nghiệp 2014, Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm các giấy tờ sau:

 • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh do Sở Kế hoạch – Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp;
 • Thông báo hủy sử dụng mẫu dấu của chi nhánh.

2. Cơ quan và thời gian giải quyết hồ sơ giải thể chi nhánh tại Hưng Yên

Nơi nhận và giải quyết hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên.

 • Thời gian giải quyết: 5 ngày kể từ khi Phòng đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu Phòng đăng ký kinh doanh từ chối thủ tục thì phải gửi văn bản thông báo cho doanh nghiệp, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

3. Giấy tờ khách hàng cần cung cấp để giải thể chi nhánh tại Hưng Yên

Khách hàng cung cấp cho văn phòng những giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh  do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp;
 • Con dấu chi nhánh (nếu có)

Trên đây là giải đáp của công ty Luật My Way. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng

Mọi thông tin liên quan đến việc trao đổi công việc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MY WAY

Số điện thoại: 02466880968

Email 1: luatmyway@gmail.com

Email 2: lienhe@luatmyway.vn

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968