CỘNG SỰ MY WAY

Danh mục: Cộng sự

Đoàn Xuân Trường – Thạc sĩ Luật kinh tế – CTV

Là môt người có bề dày kinh nghiệm trong việc giảng dạy cũng như các hoạt động liên quan đến pháp luật Lao động. Ông Đoàn Xuân Trường có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật Lao động và Pháp luật An sinh xã hội. Hiện tại ông đang là Giảng viên Bộ môn Luật Lao động, An sinh xã hội của trường Đại học Luật Hà Nội từ năm  2013 đến nay.

Ngoài ra công việc giảng dạy, nghiên cứu về lĩnh vực pháp luật Lao động thì ông còn là cộng tác viên thường xuyên của Báo Lao động và Xã hội, chuyên tham gia viết bài và giải đáp thắc mắc của bạn đọc về xây dựng và thực hiện quy định của Luật Lao động.

LiГЄn hб
02466880968
LiГЄn hб
02466880968